Voetballers kunnen steeds op eigen initiatief individuele begeleiding of advies aanvragen bij Joost Desender.
Voor meer informatie hieromtrent kan u, steeds vrijblijvend, contact opnemen met Joost (zie 'Contact').

?>